Vfu Montessori

Bildlektion i helklass med 51 elever, tema kubism och surrealism.

Fantastiska alster!

 

Annonser

Sista besöket.

Söderläge.

Naturrutan i söderläge har varit den som förändrats mest sedan starten av terminen, här har vi följt växter som gått från att blomma till att nästan förmultnat och inte längre går att urskilja i rutan. Det kraftiga regnmassorna som fallit under höstmånaderna har lagt hela rutan under en decimeter med vatten men det verkar inte ha påverkat växtdeternas utveckling som jag har observerat. Sista gångerna jag har besökt rutan har det varit en stor mänsklig/animalisk påverkan då allt verkar nedtrampat och jag kan se ”stigar” i rutan, kanske en skolklass som varit på besök eller ett hundspann? Ingen vet, men man kan låta fantasin flöda!

Den största förändringen skedde första sex veckorna då många blad och blommor ändrade färg och föll av, sedan har det stagnerat något men man kan fortfarande urskilja små förändringar på vissa buskar och träd nu när man ”lärt känna” sin ruta så pass väl.

Skugga.

Naturrutan Skugga har förändrats en del från första besöket, den ligger skyddad av trädkronor och barrträd för solen och vindens påverkan men man ser ändå hur det har gått från sommar till vinter. Hit har också de kraftiga regnmassorna nått och gjort marken sank men främst har vattnet här dirigerats runt marken och bildar små mini-sjöar och åar inne i skogen, något som bara såg ut som hål och fåror i början hade sin naturliga förklaring; vattnet.

Löven har försvunnit från träden och skapat en matta av löv på vissa ställen men verkar förmultna snabbare i skogen än utanför och försvinna helt. När löven försvann på vissa ställen fick marken där åter solljus något som uppmärksammades i förra inlägget. Det hade jag aldrig kunnat gissa, men häftigt att ta med i framtida undervisning!

Det har varit mänsklig påverkan i den här rutan också, en liten gran har försvunnit ur rutan, troligtvis någon som ville ha den till julmyset samt att ett jättelikt träd som av naturens krafter fallit under en riktig Gotlandsstorm i höstas har fraktats bort. Några orienteringsvimplar har jag hittat runt rutan också men det är bara mysigt att tänka på att skogen används av skolor och idrottsföreningar.

Skolans styrdokument

I läroplanens syfte under ämnet biologi står följande:

”Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.”

Jag tycker att det passar väldigt bra in på arbetet med naturrutan för elever på lågstadiet, momentet är dels av praktisk karaktär där eleverna själva får observera förändringarna, göra nya upptäckter och kanske tillochmed ta med vissa arter in i klassrummet för artbestämning och vidare undervisning. Samtidigt finns det en otrolig bredd i vad läraren väljer att fokusera på av upptäckterna i naturrutan och kan då välja att göra det teoretiskt med vanlig katederundervisning eller genom att läraren tillsammans med eleverna forskar kring arterna. Här kan läraren även väva in årstider och dess förändringar i naturen, hur djur och insekter påverkas av årstider och hur de anpassar sig med föda och liv. Det går även att undervisa om historiska aspekter, hur naturen såg ut förr, både i mänsklig historia men även hela vägen tillbaka till jordens skapelse och då inkorporera ämnet historia. Läraren kan låta barnen själva få visa och rita en utopi med den natur de önskar att ha kring sig för att sedan prata om vikten av att hållbar utveckling och ett ekologiskt tänkande, både konkret och elevnära för att visa vad barnen kan göra men också ur ett större samhälleligt och världsligt perspektiv där läraren kan samtala och undervisa kring jordens utveckling idag och framåt. Genom att låta eleverna få rita kan läraren även få in bildämnet i momentet naturrutan samt svenskämnet då de kan få skriva om sina upptäckter.

Genom att arbeta med natur på ett konkret och elevnära sätt som den här uppgiften är öppnas många dörrar och möjligheter för elever och lärare att bygga vidare på konceptet, det är viktigt att barn idag får se och känna på den natur de har omkring sig för att skapa en förståelse för den planet de lever på.

I centrala innehållet för biologi årskurs 1–3 står

”• Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.”

Naturrutan som arbetsmetod kan utan tvekan täcka dessa tre centrala områden ur läroplanen på är givande och underhållande vis, samt väcka elevernas nyfikenhet på ämnet.

Framtida undervisning

Jag kommer arbeta med naturrutor i framtida undervisning, under hösten har vi fått lära oss hur vi kan dokumentera och observera naturens förändringar under en termin vilket är väldigt kul och givande. Jag tror att elever i årskurs 1-3 kommer ha nytta av det här momentet i sin undervisning och det kommer bli spännande att bygga vidare på konceptet när man själv får pröva det med elever. Förändringar som jag kommer göra är nog att ha det mycket mera lärarstyrt i de yngre åldrarna för att elevernas fokus inte ska hamna någon annan stans än i undervisningen då man kanske inte är på skolgården eller i direkt anslutning till skolan. Det jag vill göra är att vara väldigt förberedd när jag ska ha återbesök i rutorna för att på förhand ha hittat förändringar, tagit fram material om arterna och lagt upp en plan på hur följande undervisningsmoment kommer se ut. En annan vinkel jag tänkte på är att ha speciella grupper som arbetar med rutan tillsammans, som sedan skiftar vid varje besök. Dessa mindre grupper med elever kan sedan få komma tillbaka med mig till klassen och tillsammans kan vi redogöra för vad vi har hittat och vad vi observerat vid besöket. Jag tror det hade ökat elevernas motivation till att söka förändringar, engagera sig och sedan ta ansvar för sitt lärande. Sen är det alltid roligt att få vara en mindre grupp som har en stund med läraren utanför skolan, det blir som ett privilegium både för läraren och eleverna.20171218_14423020171218_14441120171218_14485320171218_144914

Referenslista.

Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem. 2016.

Digitala referenser.

http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html

http://www.digiflora.se/seek/webui.php

 

 

 

 

Nu är det kallt!

20171218_144241Nu är det riktigt kallt ute om än snön inte har kommit för att stanna ännu. Minusgrader nästan hela dagarna och det är krispigt att gå runt i naturrutan Söderläge. Naturrutan Skugga är desto blötare men mindre frost vilket kan bero på att den ligger så otroligt skyddad.

Hösten är på gång.

Hösten har kommit till naturrutorna, det har varit kraftigt regn och blåst sista tiden och nu syns det tydliga skillnader från när jag började med att dokumentera mina rutor. De första 10 bilderna är från #1 och de sista 5 bilderna är från #2.

I första rutan kan jag se att växterna börja dö, de minsta blommorna och gräsväxterna börjar bli gråa och bruna på bladen. Det är även en märkbar skillnad i hur de står, tidigare stod de upprätta och nu är de ganska ”hängiga” och känns lite trista. Många blommor och löv har fallit till marken och grenarna på träden och buskarna är kala.

I ruta 2 är läget lite annorlunda, marken är fortfarande fylld av löv men dessa börjar bli mindre och mer smuliga till konsistensen. Barrträden  är oförändrade, likaså murgrönan som växer helt galet överallt. Något jag kan konstatera är att de små skott av träd som tidigare i höst sett livfulla ut nu är bruna och lite hängigare. Man märker att solen inte strålar lika länge om dagen som i början av hösten.

 

Vildmorot?

vildmorot

Tror jag har identifierat en vildmorot. På exkursionen med Bertil på Södra Hällarna hittade vi flera vildmorötter, karakteristiskt för dessa är att de formerar den döda klasen med blommor på ett ”plattare” sätt än exempelvis ”hundkex”.

Misstänker jag kan identifiera en kameraglad hund i bakgrunden.

Naturrutan 3.

Identifierade hagtorn i min naturruta idag 30/10, och lite besök av Åsa och våra hundar.

Rutorna har förändrat sig lite sedan förrförra veckan, kraftig nederbörd har gjort marken blöt och många växter har dött sedan sist. Dock är naturrutan i skogen ganska så oförändrat, ett träd har blåst ned i närheten och några löv har samlats på marken men annars är det sig likt.

Det vi kan se är att naturen förbereder sig för hösten och vintern som kommer snart, både i skuggig miljö (#2) och där solen lyser på (#1).

Vissa svampar som jag sett de tidigare besöken var borta vid senaste besöket, huruvida det beror på mänsklig/hund påverkan eller naturens gång vet jag ej då rutorna ligger i anslutning till en promenadstig.

 

Översiktsbilder ruta 1 & 2.

Den första bilen visar vart naturruta 1 ligger, på högra sidan om stigen precis vid de rödbruna buskarna.

Den andra bilden visar skogsdungen där naturruta 2 gömmer sig, rätt bakom det främsta trädet och innanför klungan med träd.

Jag har valt dessa platser då de kan skildra en olikhet i naturens gång till trots för att det är samma årstid och geografiska läge för bägge.